top of page

Privacybeleid

Bezoekers van deze website kunnen persoonsgegevens verstrekken via de contactformulieren. Dit betreft uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de inhoudelijke beschrijving van uw aanvraag of contactverzoek. 

Anicha Coaching & Training verwerkt de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt. Deze persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden en uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, contactverzoek en de eventueel vervolgens met u tot stand gekomen overeenkomst. Anicha Coaching & Training zal de door u opgegeven persoonsgegevens slechts bewaren voor zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor die gegevens door u zijn verstrekt.

U kunt contact met Anicha Coaching & Training opnemen indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten wijzigen of verwijderen. Dergelijke verzoeken worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Anicha Coaching & Training treft adequate maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.


Anicha Coaching & Training
Zocherpad 6
3822 TK Amersfoort
Telefoon 06 - 47026878
KvK-nummer: 67390455

bottom of page