top of page

Intervisie

Intervisie in teams en organisaties

​Intervisie is een vorm van onderlinge coaching tussen professionals die erop gericht is de eigen professionaliteit te vergroten. Door middel van intervisie krijgt de deelnemer inzicht in de eigen handelingswijze. Er worden geen oplossingen aangedragen en adviezen gegeven. Gezamenlijk reflecteren staat op de voorgrond. Deelnemers brengen persoons- en functiegebonden vraagstukken in, stellen elkaar helpende vragen en stimuleren elkaar tot actie. Intervisie kan in het eigen team, binnen een organisatie of met professionals uit verschillende organisaties.

Intervisie regio Amersfoort / Utrecht

Ik begeleid intervisiegroepen in regio Amersfoort / Utrecht. Veiligheid staat daarbij voorop. Door het bieden van een veilige omgeving durven deelnemers zich kwetsbaar op te stellen en dat bevordert de persoonlijke professionele ontwikkeling.

Intervisie in jouw organisatie

Bij het opzetten van intervisie in een organisatie komt veel kijken. Vragen als: Hoe past intervisie in het opleidingsplan? Stellen we intervisie verplicht voor alle medewerkers? Hoe groot is de ideale intervisiegroep? Gaan we intervisie in teamverband aanbieden of op andere wijze? Hoe zorgen we voor veiligheid in de intervisiegroepen? Willen we externe of interne intervisiegeleiding of onbegeleide intervisie?

Ik help bij het opzetten van intervisie in jouw organisatie en beantwoord al je vragen over intervisie. In een gesprek leg ik graag uit wat ik voor jouw organisatie kan betekenen. Neem nu contact op.

Intervisie Zorg en Welzijn

Wil jij ook met professionals uit andere organisaties sparren? Ik ben ervan overtuigd dat het heel verfrissend is om intervisie te hebben met professionals die in een andere werkomgeving zitten. Zo krijg je andere vragen gesteld en kom je tot nieuwe creatieve ideeën.

Ik ben bezig intervisiegroepen op te zetten in Amersfoort en Utrecht met professionals uit de sector zorg en welzijn. Wil jij onderdeel uit maken van een intervisiegroep zorg en welzijn, neem dan nu contact op.

Resultaten Intervisie

  • Meer inzicht in eigen handelen

  • Ontwikkeling als professional

  • Effectiever werken

  • Beter leren kennen van elkaars expertise en krachten

bottom of page